Puts

AM Mur & Puts AB utför olika typer av puts såväl utom- som inomhus. Både nybyggnation och renoveringar utförs. Vid puts av fasader kan en rad olika system och material att användas, och gedigen kunskap kring detta finns. Såväl inom isolerade och ventilerade tunn- och tjockputssystem.

Murning

AM Mur & Puts AB utför olika typer av murning, både renoveringar och nybyggnation, såväl utom- som inomhus. Vid murning används olika metoder såsom tegelmurning, lecamurning och siporexmurning, liksom olika material beroende på murningsmetod och utseende. Kunskap och erfarenhet finns även om skorstenar och öppna spisar. Ta gärna kontakt för vidare information och frågor kring tjänsterna som AM Mur & Puts AB erbjuder.

Hållbarhet

AM Mur & Puts AB genomför arbete med hjälp av etablerade och fackmannamässiga arbetsmetoder och med kvalitativa materialvaror. Arbetet utförs ansvarsfullt, med kvalitet och med långsiktig utformning. Avtalade tider hålls vilket är viktigt för att kunna skapa och bibehålla en god kundkrets.

AM Mur & Puts AB planerar och genomför arbete i enlighet med etiska och miljömässiga riktlinjer för att minimera miljöpåverkan. Miljövänliga material används och avfall sorteras.

AM Mur & Puts AB följer gällande lagar och förordningar gällande arbetsmiljö. En god hälsa är en viktig grund för att kunna utföra ett gott arbete, och en trygg arbetsmiljö är en viktig faktor för god hälsa. AM Mur & Puts AB har en nollvision för arbetsplatsolyckor.